Ignitis Latvija un Schneider Electric, Lexel Fabrika slēdz līgumu par dabasgāzes piegādi, kas pasargās klimatu

2021-07-08

Schneider Electric, Lexel Fabrika izvēlējusies kļūt pat ilgtspējīgu uzņēmumu, noslēdzot līgumu ar Ignitis Latvija par oglekļa neitrālas dabasgāzes piegādi. Tas nozīmē, ka visas Schneider Electric, Lexel Fabrika dabasgāzes patēriņa emisijas tiks kompensētas ar ieguldījumiem REDD+ projektā Brazīlijas lietusmežos, kur atrodas mūsu planētas plaušas.

Ignitis Latvija ir aprēķinājis, ka Schneider Electric, Lexel Fabrika rūpnīca gadā emitēs 150 000 kg CO2e. Tādēļ lēmums kļūt par ilgtspējīgu uzņēmumu un neatstāt izdalītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas gaisā ir ļoti būtisks ne tikai pašam uzņēmuma un tā tēlam, bet arī sabiedrībai kopumā. Tiek rādīts labās prakses piemērs citiem uzņēmumiem, kuri vēlas samazināt savu ietekmi uz klimatu.

Kas ir oglekļa neitrāla dabasgāze

Lai gan “palīdzēšana klimatam” un “dabasgāzes piegāde” izklausās diezgan pretrunīgi termini, tos iespējams apvienot, ja ir labā griba no visām iesaistītajām pusēm.

Oglekļa neitrālā gāze ir tā pati dabasgāze, kas ir plaši izmantots fosilais kurināmais. Tomēr šajā gadījumā tā nav tikai ierastā CH4 – dabasgāzes pārdošana tiek apvienota ar ieguldījumiem ilgtspējīgā projektā, sniedzot izlietotajai dabasgāzei pievienoto vērtību, kas samazina šī energoresursa radīto ietekmi uz pasaules klimatu.

Schneider Electric, Lexel Fabrika izvēli var nosaukt arī par cēlu soli, jo Baltijas valstu reģionā ir ārkārtīgi grūti vai pat neiespējami atrast atjaunojamo kurināmo, ar kuru nomainīt dabasgāzi, tāpēc oglekļa neitrāla dabasgāze ir ceļš pretī ilgtspējīgai attīstībai.

Ignitis Latvija saviem klientiem piedāvā iespēju vismaz oglekļa emisijas kompensāciju veidā atlīdzināt dabai par šī fosilā kurināmā izmantošanu. Oglekļa neitrālas dabasgāzes piegāde ir pieejama ikvienam uzņēmumam.

REDD+ projekts mežu izciršanas novēršanai

Iegādājoties oglekļa neitrālu gāzi, Schneider Electric, Lexel Fabrika uzņēmumam tiek nodrošināti oglekļa emisijas sertifikāti, kurus apstiprinājusi un pārbaudījusi pasaules organizācija VERRA. Pārbaudītās oglekļa vienības ir apzīmētas kā REDD+ projekts, kas Paras (Para) meža reģionam dod ne tikai ekoloģisko vērtību, bet arī palīdz vietējiem ciemata iedzīvotājiem un palielina bioloģisko daudzveidību reģionā. Projekta galvenais mērķis ir novērst mežu izciršanu, tādējādi izvairoties no 10 564 630 t CO2e emisijām 41 gada laikā.

Projekta REDD+ ietvaros vietējiem iedzīvotājiem arī tiek nodrošinātas plītiņas ēdiena gatavošanai, kas ir milzīgs ieguvums šo cilvēku veselībai un vietējai ekoloģijai. Plītiņas ļauj izvairīties no neefektīvas ēdiena pagatavošanas, izmantojot lielu daudzumu koksnes, novērst piedūmojumu mājvietās un pagalmos, kā arī samazināt ugunsgrēku risku.

Svarīgi atzīmēt, ka šis projekts arī iet roku rokā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem:

  • cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme;
  • rīcība klimata jomā;
  • dzīvība uz zemes.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par oglekļa neitrālo dabasgāzi un veicināt sava uzņēmuma ilgtspēju, samazinot ietekmi uz pasaules klimatu, sazinieties ar Ignitis Latvija.

+
Sīkdatņu iestatījumi
Obligātas
Obligātās sīkdatnes ļauj padarīt tīmekļa vietni lietojamu, iespējojot tādas pamatfunkcijas kā lapas navigācija un piekļuve drošām tīmekļa vietnes vietām. Tīmekļa vietne nevar pienācīgi darboties bez šīs sīkdatnes.
Funkcionālas
Funkcionālās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju, kas maina tīmekļa vietnes darbību vai izskatu, piemēram, jūsu izvēlēto valodu vai reģionu, kur atrodaties.
Statistiskas
Statistiskās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnes īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, anonīmi apkopojot informāciju un pastāstot par to.
Mārketings
Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai sekotu apmeklētāju gaitām tīmekļa vietnēs. To mērķis ir attēlot reklāmas, kas konkrētajam lietotājam ir atbilstīgas un interesē, tātad ir vērtīgākas publicētājiem un trešo pušu reklāmdevējiem.