Ja šobrīd elektroenerģiju iegādājaties no cita tirgotāja, bet vēlaties līgumu noslēgt ar SIA "Ignitis Latvija", lūdzam aizpildīt pieteikumu mūsu mājaslapā vai pieteikumu līguma noslēgšanai atsūtīt mums uz e-pasta adresi [email protected], vai zvanīt uz tālruni +371 20005095. Pēc līguma noslēgšanas mēneša 15. datumā mēs ziņosim AS "Sadales tīkls" par tirgotāja maiņu, jums pašiem nekas nav jādara.


Ja līgumu noslēgsiet līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. datuma. Savukārt, ja līgumu noslēgsiet no 16. datuma, līgums stāsies spēkā ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

AS "Sadales tīkls" ir elektroenerģijas sadales sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi no pārvades sistēmas līdz klientiem. 

Elektroenerģijas kopējā cena sastāv no četrām pozīcijām: 1. Elektroenerģijas cena, atkarīga no izvēlētā tarifa veida - par kuru elektroenerģija tiek iegādāta no tirgotāja. 2. AS "Sadales tīkls" noteiktā maksa par pārvades un sadales pakalpojumiem. 3. Obligātā iepirkuma komponente (OIK), to nosaka un regulē valsts. 4. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā, to nosaka un regulē valsts.

Šis piedāvājums būs pievilcīgs tiem, kuri vēlas plānot izmaksas un zināt, cik daudz turpmāk būs jāmaksā par elektroenerģiju. Maksa tiek aprēķināta saskaņā ar līgumā norādīto fiksēto likmi un nav atkarīga no tirgus cenas svārstībām.

Šis plāns būs pievilcīgs klientiem, kuri ir gatavi riskēt un iegūt labāko iespējamo cenu par elektroenerģiju attiecīgajos tirgus apstākļos. Šajā gadījumā cenu par elektrību veido divas komponentes: mainīgā daļa, kas ir atkarīga no elektroenerģijas cenas biržā Nord Pool, un nelielas  fiksētās komponentes – piegādātāja peļņas.

Somijas reģiona fiksētā cena sastāv no divām daļām - fiksētās un mainīgās. Fiksētā cenas daļa ir norādīta līgumā, mainīgā cenas daļa ir pārvades maksa. 2021. gadā pārvades maksa vidēji bijusi 0,01641 eiro/KWh. Pārvades maksa ir Somijas un Latvijas biržas cenu starpība, kuru katru mēnesi iespējams redzēt Nordpool elektroenerģijas biržas mājaslapā - www.nordpoolgroup.com.

Elektroenerģijas skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi, sākot ar mēneša 27. datumu, līdz nākamā mēneša 3. datumam. Ja ir uzstādīts Viedais elektroenerģijas skaitītājs, dati tiek nolasīti automātiski.

Elektroenerģijas skaitītāja rādījumus var ieniegt, ielogojoties Jūsu uzņēmuma profilā AS "Sadales tīkls" klienta portālā www.e-st.lv.

Skaitītāju rādījumu apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls". Skaitītāja rādījumus var izlabot, ielogojoties Jūsu uzņēmuma profilā Sadales tīkla klienta portālā www.e-st.lv, vai sazinoties ar AS "Sadales tīkls" pa tālruni +371 67726000 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju tiek sastādīts līdz mēneša 10. datumam (ieskaitot), balstoties uz sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" norādīto klienta patēriņu.

Ja Jums ir līgums ar SIA "Ignitis Latvija", pēc rēķina saņemšanas par piegādāto elektroenerģiju Jūs varat samaksāt ar pārskaitījumu uz saņemtajā rēķinā norādīto bankas kontu. Veicot pārskaitījumu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs, par kuru tiek veikta apmaksa.

Ja elektroenerģijas lietotājs nav noslēdzis  tirdzniecības līgumu ne ar vienu no tirgotājiem, vai ja klienta esošais tirgotājs ir izbeidzis elektroenerģijas tirdzniecību, klientam elektroenerģijas piegādi nodrošinās pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Šobrīd elektroenerģijai pēdējās garantētās piegādes tirgotājs ir TET SIA.

Elektroenerģijas cena sastāv no vidējās elektroenerģijas cenas biržā, tirgotāja noteiktā uzcenojuma, sadales sistēmas pakalpojumu maksas, pārvades sistēmas pakalpojuma maksas, obligātā iepirkuma komponentēm un pievienotās vērtības nodokļa. Pēdējās garantētās piegādes elektroenerģijas cena ir atšķirīga katru mēnesi.

Lietotāja maiņas gadījumā aicinām izmantot AS "Sadales tīkls" klientu portālu www.e-st.lv, kurā, atverot Jūsu uzņēmuma profilu un izvēloties attiecīgo pakalpojumu, varēsiet aizpildīt pieteikumu.

Slodzes maiņas gadījumā aicinām izmantot AS "Sadales tīkls" klientu portālu www.e-st.lv, kurā, atverot Jūsu uzņēmuma profilu un izvēloties attiecīgo pakalpojumu, varēsiet aizpildīt pieteikumu. Bet vispirms aicinām sazināties ar AS "Sadales tīkls", lai noskaidrotu Jums piemērotāko slodzes lielumu.

Ja šobrīd dabasgāzi iegādājaties no cita Tirgotāja, bet vēlaties līgumu noslēgt ar SIA "Ignitis Latvija", lūdzam aizpildīt pieteikumu mūsu mājaslapā vai pieteikumu līguma noslēgšanai atsūtīt mums uz e-pasta adresi [email protected], vai zvanīt uz tālruni +371 20005095. Pēc līguma noslēgšanas mēneša 15. datumā mēs ziņosim AS "GASO" par Tirgotāja maiņu, jums pašiem nekas nav jādara.


Ja līgumu noslēgsiet līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. datuma. Savukārt, ja līgumu noslēgsiet no 16. datuma, līgums stāsies spēkā ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

AS "GASO" ir dabasgāzes sadales sistēmas operators, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz klientiem. 

Dabasgāzes kopējā cena sastāv no piecām pozīcijām: 1. Dabasgāzes cena, atkarīga no izvēlētā tarifa veida - par kuru dabasgāze tiek iegādāta no tirgotāja. 2. AS "GASO” noteiktā maksa par sadales pakalpojumiem. 3. AS "Conexus Baltic Grid” noteiktā maksa par pārvades pakalpojumiem. 4. Akcīzes nodoklis, to nosaka un regulē valsts. 5. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā, to nosaka un regulē valsts.

Šis piedāvājums būs pievilcīgs tiem, kuri vēlas plānot izmaksas un zināt, cik daudz turpmāk būs jāmaksā par dabasgāzi. Maksa tiek aprēķināta saskaņā ar līgumā norādīto fiksēto likmi un nav atkarīga no tirgus cenas svārstībām.

Šis plāns būs pievilcīgs klientiem, kuri ir gatavi riskēt un iegūt labāko iespējamo cenu par dabasgāzi attiecīgajos tirgus apstākļos. Šajā gadījumā cenu par dabasgāzi veido divas komponentes: mainīgā daļa, kas ir atkarīga no dabasgāzes cenas biržā Nord Pool, un nelielas fiksētās komponentes – piegādātāja peļņas.

Dabasgāzes skaitītāju rādījumi jāiesniedz katru mēnesi, sākot ar mēneša 27. datumu, līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai.

Dabasgāzes skaitītāja rādījumus var iesniegt AS "GASO'' klientu portālā mans.gaso.lv (ieliekam linku, ja var) vai zvanot uz AS "GASO" kontaktu centra tālruni 155.

Skaitītāju rādījumu apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators AS "GASO". Skaitītāja rādījumus varat izlabot, sazinoties ar AS "GASO" zvanot uz kontaktu centra tālruni 155 vai rakstot Tirgotājam SIA "Ignitis Latvija" uz [email protected].

Sadales sistēmas operators AS "GASO", balstoties uz Jūsu vēsturisko dabasgāzes patēriņu, aprēķina (prognozes) ceļā noteiks skaitītāja rādījumu. Brīdī, kad tiek iesniegti aktuālie skaitītāju rādījumi, rēķins tiek izrakstīts pēc faktiskā patēriņa.

Rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto dabasgāzi tiek sastādīts līdz mēneša 10. datumam (ieskaitot), balstoties uz sadales sistēmas operatora AS "GASO" norādīto klienta patēriņu.

Pēc rēķina saņemšanas no SIA "Ignitis Latvija", par piegādāto dabasgāzi Jūs varat maksāt ar pārskaitījumu uz saņemtajā rēķinā norādīto bankas kontu. Veicot pārskaitījumu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs, par kuru tiek veikta apmaksa.

Ja dabasgāzes lietotājs nav noslēdzis tirdzniecības līgumu ne ar vienu no tirgotājiem, vai ja klienta esošais tirgotājs ir izbeidzis dabasgāzes tirdzniecību, klientam dabasgāzes piegādi nodrošinās pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Šobrīd dabasgāzei pēdējās garantētās piegādes tirgotājs ir SIA "Enefit".

Dabasgāzes cena sastāv no vidējās dabasgāzes cenas biržā, tirgotāja noteiktā uzcenojuma, sadales sistēmas pakalpojumu maksas, pārvades sistēmas pakalpojuma maksas, akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa. Pēdējās garantētās piegādes dabasgāzes cena ir atšķirīga katru mēnesi.

Lietotāja maiņas gadījumā aicinām sazināties ar SIA "Ignitis Latvija", rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai pa tālruni +371 20005095.

Slodzes maiņas gadījumā aicinām sazināties ar SIA "Ignitis Latvija", rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai pa tālruni +371 20005095.

+
Sīkdatņu iestatījumi
Obligātas
Obligātās sīkdatnes ļauj padarīt tīmekļa vietni lietojamu, iespējojot tādas pamatfunkcijas kā lapas navigācija un piekļuve drošām tīmekļa vietnes vietām. Tīmekļa vietne nevar pienācīgi darboties bez šīs sīkdatnes.
Funkcionālas
Funkcionālās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju, kas maina tīmekļa vietnes darbību vai izskatu, piemēram, jūsu izvēlēto valodu vai reģionu, kur atrodaties.
Statistiskas
Statistiskās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnes īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, anonīmi apkopojot informāciju un pastāstot par to.
Mārketings
Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai sekotu apmeklētāju gaitām tīmekļa vietnēs. To mērķis ir attēlot reklāmas, kas konkrētajam lietotājam ir atbilstīgas un interesē, tātad ir vērtīgākas publicētājiem un trešo pušu reklāmdevējiem.