Par maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma piemērošanu mājsaimniecībām

Saskaņā ar 2022. gada 25. janvārī apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 78) un 2022. gada 27. janvārī Saeimā pieņemto Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu (turpmāk – Likums), SIA Ignitis Latvija piemēro Noteikumos Nr. 78 noteikto maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi gazificētajos objektos, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, pamatojoties uz saņemto pieteikumu no attiecīgajiem lietotājiem, kas ir to īpašnieki vai apsaimniekotāji (juridiskas personas).

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2022. gada 28. februāra un 28. marta skaidrojumu par maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma piemērošanu mājsaimniecībām, SIA Ignitis Latvija vēlas paskaidrot sekojošo:

1) ja saistībā ar maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma piemērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs, kas dabasgāzi nodod tālāk izmantošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām, vai arī dabasgāzi izmanto siltuma ražošanai, un siltums tiek nodots šīm mājsaimniecībām, iesniedz apliecinājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām un viņu patēriņu pēc noteiktā termiņa, tādā gadījumā maksas par patērēto dabasgāzi samazinājums nevar tikt attiecināts iepriekšējā mēneša rēķinu, tomēr tas ir pieskaitāms pie nākamā rēķina, veicot nepieciešamās korekcijas. Ja lietotājs piesakās valsts atbalstam līdz 2022. gada 30. aprīlim, tad šim lietotājam ir iespēja saņemt valsts atbalsta periodam noteikto maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma apjomu;

2) tā kā Likuma, kā arī veikto grozījumu Noteikumos Nr. 78 pamatmērķis ir sniegt atbalstu mājsaimniecībām kopējo izmaksu mazināšanai par patērētajiem energoresursiem, t.sk. par patērēto dabasgāzi, kas tiek izmantota apkurē, maksas par patērēto dabasgāzi samazinājums ir piemērojams katrai mājsaimniecībai individuāli, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieka vai apsaimniekotāja apkopoto informāciju un datiem par katras mājsaimniecības ikmēneša dabasgāzes patēriņu, ja iesniegtie dati un informācija par katru mājsaimniecību atsevišķi sakrīt ar gazificētajā objektā patērēto kopējo dabasgāzes apjomu.

Papildus informācijas saņemšanai par valsts atbalsta piemērošanas kartību, kā arī citiem būtiskiem jautājumiem, lūdzam vērsties Ignitis Latvija SIA, izmantojot e-pasta starpniecību, rakstot uz [email protected] vai zvanot uz tālruni +371 2000 5095

+
Sīkdatņu iestatījumi
Obligātas
Obligātās sīkdatnes ļauj padarīt tīmekļa vietni lietojamu, iespējojot tādas pamatfunkcijas kā lapas navigācija un piekļuve drošām tīmekļa vietnes vietām. Tīmekļa vietne nevar pienācīgi darboties bez šīs sīkdatnes.
Funkcionālas
Funkcionālās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju, kas maina tīmekļa vietnes darbību vai izskatu, piemēram, jūsu izvēlēto valodu vai reģionu, kur atrodaties.
Statistiskas
Statistiskās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnes īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, anonīmi apkopojot informāciju un pastāstot par to.
Mārketings
Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai sekotu apmeklētāju gaitām tīmekļa vietnēs. To mērķis ir attēlot reklāmas, kas konkrētajam lietotājam ir atbilstīgas un interesē, tātad ir vērtīgākas publicētājiem un trešo pušu reklāmdevējiem.