Par maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā ir mājsaimniecības

Saskaņā ar 2022.gada 11.augustā pieņemtajiem grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, SIA Ignitis Latvija no 2022. gada 1. jūlija piemēro maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi gazificētajos objektos, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā ir mājsaimniecības.


Maksas samazinājums ir 0,030 euro par vienu kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, ja vidējais dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī ir no 221 kilovatstundas (21 kubikmetra), un tas tiks piemērots laikposmā no 2022. gada 1.jūlija līdz 2023. gada 30.aprīlim.


Lai saņemtu maksas samazinājumu attiecīgajiem lietotājiem, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās ir mājsaimniecības, īpašnieki vai apsaimniekotāji (juridiskas personas) līdz katra mēneša beigām jāiesniedz tirgotājam pieteikums maksas samazinājumam un apliecinājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām un to patēriņu.


Papildus informācijas saņemšanai par valsts atbalsta piemērošanas kartību, kā arī citiem būtiskiem jautājumiem, lūdzam vērsties Ignitis Latvija SIA, izmantojot e-pasta starpniecību, rakstot uz [email protected] vai zvanot uz tālruni +371 2000 5095

Pieteikums maksas samazinājuma saņemšanai par patērēto dabasgāzi