Valsts atbalsts elektroenerģijas lietotājiem*

Saistībā ar valsts atbalstu elektroenerģijas lietotājiem no 2022. gada 1. septembra līdz 31. decembrim maksa par OIK (obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, netiek piemērota. Uz laiku samazinātās OIK izmaksas tiek kompensētas no valsts budžeta. Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums

  • Informācija par OIK izmaiņām pieejama atbilstošās mājaslapas www.sadalestikls.lv sadaļās, to starpā arī pie kalkulatoriem, kuri aprēķinos izmanto nesamazinātas OIK likmes.
  • Rēķinos atspoguļota gan maksa par OIK, gan arī 100% samazinājums (atbilstoša summa ar mīnusa zīmi).

* Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” sagatavoto informāciju.