Ignitis Latvija SIA iepirka 71 % dabasgāzes piegādēm gala patērētājiem no Krievijas dabasgāzes piegādātāja, 25 % - no Norvēģijas enerģijas uzņēmuma, pārējie ~4 % apjoma tika iepirkti Baltijas Gāzes biržā (Baltic Gas Exchange), kas organizē tirdzniecību Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tirgū.