Domstarpību izšķiršanas kārtība

Jautājumus un pretenzijas saistībā ar elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu klienti var iesniegt Ignitis Latvija SIA klientu servisā pa tālruni, e-pastu vai sūtot vēstuli. Atbildi klientiem sniedz 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildu pārbaudes un būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā - 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Ja klientam un Ignitis Latvija SIA neizdodas izšķirt strīdu, kas radies elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības gaitā vai sakarā ar līguma noslēgšanu, vai izbeigšanu, savstarpēji vienojoties, to tiesību aktos noteiktajā kārtībā izšķir vispārējās jurisdikcijas tiesa.