Ignitis Latvija SIA pircējiem 2020. gadā piegādāto elektroenerģiju 100% apmērā iepirka no lielākajiem elektroenerģijas ražotājiem Baltijas jūras reģionā – hidroelektrostacijām, atomenerģijas un vēja enerģijas ražotājiem, izmantojot biržas “Nord Pool” starpniecību.

“Nord Pool” ir lielākā elektroenerģijas birža Eiropā, vērtējot pēc tirgus daļas un pārdotās elektroenerģijas apjoma, un darbojas Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Vācijā, kā arī Apvienotajā Karalistē.

“Nord Pool” ir nominētais elektroenerģijas tirgus operators (NETO) atbilstoši 2015.gada 24.jūlija Komisijas regulai (ES) Nr.2015/1222, ar kuru izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas 15 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Papildus “Nord Pool”  apkalpo elektroenerģijas tirgus arī Horvātijā un Bulgārijā.

Informācija par piegādātās elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi nav pieejama.

Preču zīmes “Zaļā Enerģija" izmantošanas noteikumi.