Kas ir ESCO?

ESCO (energopakalpojumu uzņēmums) izmanto uzņēmējdarbības modeli, kura ietvaros uzņēmums iegulda līdzekļus modernu un energoefektīvu risinājumu uzstādīšanā bez jebkādiem ieguldījumiem no klienta puses. Klients iegūst tūlītēju ietaupījumu un pakāpeniski atmaksā ESCO pakalpojumu sniedzēja ieguldītos līdzekļus ar daļu no līguma darbības laikā ietaupītajām izmaksām. Projektam beidzoties, uzstādītās ierīces un infrastruktūra paliek klienta īpašumā un klients vienpusēji gūst labumu no visas ietaupījuma daļas. Pakalpojuma sniedzējs uzņemas ar projekta īstenošanu saistītos riskus un nodrošina uzstādīta aprīkojuma vienmērīgu darbību.

Kādēļ izvēlēties ESCO modeli?

Finanses

Nav jāraizējas par kapitāla ieguldījumiem aizņemoties naudu vai izmantojot savus līdzekļus, ietaupījums ļaus novirzīt savus līdzekļus citiem projektiem.

Laiks

Klientam nav jātērē laiks un jāizmanto savi resursi, lai izvēlētos un īstenotu labāko modernizācijas risinājumu.

Cena

ESCO pakalpojumu sniedzējs specializējas energotaupības projektu īstenošanā un spēj piedāvāt izdevīgākus nosacījumus nepieciešamā aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai.

Atbildība

ESCO pakalpojumu sniedzējs uzņemas atbildību par labākā risinājuma izvēli, darba kvalitāti un sasniegtajiem energotaupības rezultātiem.

Pieredze

ESCO pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešamās zināšanas efektīvai energotaupības projektu īstenošanai.

Rezultāti

ESCO klientiem tiek garantēta augsta kvalitāte un ātri sasniedzams rezultāts.

Saņemiet piedāvājumu tūlīt!