Sazinieties ar mums

Nav aizpildīti visi obligātie lauki

Lūdzu, atzīmējiet Jūs interesējošo produktu/-us un pakalpojumus

Klientu apkalpošana

+371 2000 5095

Darbības rādītāji

(rādītāji 2019. gada 31. decembrī)

Pārdošana

843,6

GWh pārdotas lietotājiem

Ieņēmumi

42,1

miljoni EUR (bez sadales pakalpojumiem)